Contact

Home

Assess your options

Access the future

The Assessment Company

Vi bistår aa med å definere hvor din virksomhet er i dag, og hvor den skal være i framtida.

Så tar vi oss dit sammen.

For improved accuracy and greater effect

Vi har forbedret metodikken for rekruttering, kompetanse- og organisasjonsutvikling. Vår innovasjon PEOPLE LAB utnytter teknologi til å skape rom for selvinnsikt, mestring og progresjon i alle ledd av virksomheten.

Utforsk PEOPLE LAB.™

Kundeorientert organisasjonsutvikling

We’re all customers

Å se seg selv gjennom kundenes øyne, utenfra og inn, er sentralt i arbeidet med organisasjonsutvikling. Samtidig ligger nøkkelen til økt kundeverdi ofte hos de ansatte. Derfor må også ansatte behandles som kunder, de må “kjøpe” endringen for å realisere den.
Les mer

Strategi og endring

Involve to evolve

Verden forandrer seg raskere enn noen gang, for å henge med må man være i konstant bevegelse. Endring krever mer enn sterk forretningsforståelse, skal man lykkes må man ha folk med seg.

Les mer

Trening og kompetanseutvikling

Room for improvement

Det kan være mange grunner til at noen presterer bedre enn andre. Ofte handler det like mye om personlige forutsetninger, som kunnskap og ferdigheter. For å avdekke hvordan den enkelte kan realisere sitt potensiale, må man skape rom for selvinnsikt og mestring.

Les mer

Rekruttering og utvelgelse

It’s all about aptitude

En av våre viktigste oppgaver er å gi alle kandidater lik mulighet til å vise sine evner. PEOPLE LAB.™ gir bedre grunnlag for å treffe beslutninger basert på hvordan en kandidat faktisk håndterer en arbeidssituasjon – ikke basert på forutinntatte holdninger om hvordan en kandidat kan prestere.

Les mer

Vi jobber med bedrifter
som tør å tenke

NNERLEDES

alt here