Contact

Richard Öhman

Ansatte

Account Manager International Accounts +46 70 377 49 36

Richard Öhman

Richard Öhman är Account Manager International Accounts på The Assessment Company AB. Richard har lång erfarenhet av konsultativ affärsutveckling inom såväl privat som offentlig marknad, i Sverige och internationellt. 

Bakgrund inom verkstadsindustri och funktionslösningar för bilindustrin, och under de senaste 20 åren i arbete med HR-konsulttjänster, resourcing och kompetensutveckling.

Sin civilingenjörsutbildning på KTH i Stockholm, företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och genomgånget Chefs- och Ledarskapsprogram hos Mgruppen har Richard kompletterat med separata certifieringar i bland annat psykometriska assessmentverktyg så som Hogan Suite och MRG LEA 360.

Back