Contact

Nils Arne Nordheim

Nils Arne Nordheim har vært medlem av styret i selskapet siden starten i 2014, og de siste årene som styreleder. Han har bred leder- og styreerfaring fra næringslivet. Hans utdanningsbakgrunn er siviløkonom- og høyere revisorstudiet ved Norges Handelshøyskole. Han jobber i dag utelukkende med styrearbeid. Nils Arne er også styreleder i The Assessment Company Holding

Steffen Dyre Hansen

Steffen Dyre Hansen (født 1973) er partner og grunnlegger av The Assessment Company AS. Steffen leder selskapets operasjoner og kan med sin omfattende konsulenterfaring vise til en bred kompetanse og forståelse innen fagområdene forretningsstrategi og forretningsutvikling.

Petra Thilers

Petra Thilers is a Management Consultant and Partner at The Assessment Company AB. Today, Petra works primarily with developing leaders, teams, and individuals in both large and small companies. She has extensive experience in leadership, competence mapping, executive coaching, recruitment, and assessments of various kinds. With a focus on research-based methods and the desire to

Erik Livéus

Erik works with small firms as well as some of Sweden’s largest corporate groups with change management, team development and cultural transformation. Clients are mainly CEO: s and members of executive management teams.  With passion, energy and pedagogy, Erik creates an environment for mutual understanding, participation and commitment in both management teams and in larger