Contact

Nils Arne Nordheim

Nils Arne Nordheim har vært medlem av styret i selskapet siden starten i 2014, og de siste årene som styreleder. Han har bred leder- og styreerfaring fra næringslivet. Hans utdanningsbakgrunn er siviløkonom- og høyere revisorstudiet ved Norges Handelshøyskole. Han jobber i dag utelukkende med styrearbeid. Nils Arne er også styreleder i The Assessment Company Holding

Steffen Dyre Hansen

Steffen Dyre Hansen (født 1973) er partner og grunnlegger av The Assessment Company AS. Steffen leder selskapets operasjoner og kan med sin omfattende konsulenterfaring vise til en bred kompetanse og forståelse innen fagområdene forretningsstrategi og forretningsutvikling.

Ulf Pettersson

Ulf Pettersson (born 1965) is a partner and VD of The Assessment Company AB. Ulf will now start operations on 1 November 2017 on the Swedish market. He has extensive experience as a leader and consultant in the IT industry. Ulf has founded and worked with both product and service companies in Sweden but also